Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2021 14 ธันวาคม 2563 998
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "FHS' Got Talent Season 3" 09 ธันวาคม 2563 926
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2563 09 ธันวาคม 2563 662
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 03 ธันวาคม 2563 942
กำหนดการวิชาการภาคปกติ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 30 พฤศจิกายน 2563 645
กำหนดการวิชาการ ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 30 พฤศจิกายน 2563 716
ผลงานนักศึกษา ทีม CGlife มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการเข้าร่วมโครงการประกวดไวรัลคลิปโฆษณาระดับประเทศ "X Campus Advertising Idea Contest" 26 พฤศจิกายน 2563 644
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือน 18 พฤศจิกายน 2563 628
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 29 ตุลาคม 2563 642
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 09 ตุลาคม 2563 636