Accessibility Tools

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 29 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 29 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ลานหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

   

      

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร