Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 09 ตุลาคม 2563 881
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 09 ตุลาคม 2563 1054
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา (กิจกรรมบังคับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ) เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 08 ตุลาคม 2563 981
ศุนย์สอบวัดระดับภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครผู้ประสงค์สอบวัดระดับภาษาจีน HSK 07 ตุลาคม 2563 1732
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัคร “ครุรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 2 06 ตุลาคม 2563 1025
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 21 กันยายน 2563 2116
ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เรื่องเขางูแหล่งโบราณคดีของราชบุรี พุทธศตวรรษที่ 11-13 15 กันยายน 2563 857
การประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน 01 กันยายน 2563 887
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 20 สิงหาคม 2563 871
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิต ประจำปีการศึกษา 2563 16 สิงหาคม 2563 1127