Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565​ รอบที่ 2

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565​ รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่บัดนี้ - 17 มกราคม 2565 สมัครออนไลน์ที่ http://tqf.mcru.ac.th/admissionmcru/

   

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน