Accessibility Tools

ขอเชิญชมการแข่งขันชกมวย ต้นกล้ามวยไทย ชิงถ้วยพระราชทาน (รอบคัดเลือก)

                 วันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 18:00 น. ขอเชิญชมการแข่งขันชกมวย ต้นกล้ามวยไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (รอบคัดเลือก) ณ องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ