ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 11 สิงหาคม 2565 862
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 24 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ” 11 สิงหาคม 2565 611
ประกาศรายชื่อ ผู้มีความประสงค์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 11 สิงหาคม 2565 6955
รายละเอียดการแต่งกายของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และการแต่งกายของบัณฑิตในการซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 11 สิงหาคม 2565 557
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร 09 สิงหาคม 2565 651
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 ราชบุรี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต 08 สิงหาคม 2565 617
ประกาศแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณและกํากับติดตาม โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) 04 สิงหาคม 2565 439
ประกาศรายละเอียดการดําเนินการโครงการยุวชนอาสา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้การดําเนินงานในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE) 04 สิงหาคม 2565 468
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2560-2562 03 สิงหาคม 2565 1288
กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560-2561-2562 02 สิงหาคม 2565 3496