Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 14 มิถุนายน 2566 1177
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563–2564 14 มิถุนายน 2566 2145
สำนักวิทยบริการฯ เผยแพร่เอกสารในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC เรื่อง การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หัวข้อการติดตั้ง WINDOWA 11 ผ่าน USB FLASH 13 มิถุนายน 2566 1690
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 44 13 มิถุนายน 2566 982
มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 02 มิถุนายน 2566 987
ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 24 พฤษภาคม 2566 1182
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 43 19 พฤษภาคม 2566 1598
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 10 พฤษภาคม 2566 1881
กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563–2564 01 พฤษภาคม 2566 2255
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 29 เมษายน 2566 1221