Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ กําหนด วัน เวลา ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ลําดับสํารอง) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอบคัดเลือก) 22 กุมภาพันธ์ 2566 1438
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอบคัดเลือก) 22 กุมภาพันธ์ 2566 1413
กำหนดการผู้บริหารสัญจร ประจำปี 2566 13 กุมภาพันธ์ 2566 1552
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) น่าอ่าน ครั้งที่37 10 กุมภาพันธ์ 2566 1839
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์แนะนำดรรชนีวารสารประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 และ มกราคม 2566 07 กุมภาพันธ์ 2566 1520
ขอเชิญผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา 2565 02 กุมภาพันธ์ 2566 1287
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอบคัดเลือก) 02 กุมภาพันธ์ 2566 1617
ศูนย์สหกิจศึกษาประชาสัมพันธ์ข้อมูลตลาดแรงงาน และรายงานผลอุปสงค์อุปทานทั้งประเทศ ปี 2565 02 กุมภาพันธ์ 2566 1295
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 ฐาน ในปี 2566 27 มกราคม 2566 1837
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 36 27 มกราคม 2566 1350