Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเลือกอ่านหนังสือใหม่ที่ได้นำมาให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2565 10 ตุลาคม 2565 813
อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมติใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 10 ตุลาคม 2565 1017
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 28 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) น่าอ่าน ” 07 ตุลาคม 2565 829
ประกาศขยายเวลาและปรับกําหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 05 ตุลาคม 2565 1064
ขอเชิญร่วม ชม เชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬาในกิจกรรมดอกคูนเกมส์ ครั้งที่ 52 05 ตุลาคม 2565 803
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับภาคีเครือข่ายเชิญชวนเที่ยวงานกิจกรรม MCRU U2T for BCG Market "โชว์ ชิม ช็อป" 01 ตุลาคม 2565 763
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 28 กันยายน 2565 1278
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำและบุคลากร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 26 กันยายน 2565 829
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมอบรม " การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ E-book และการเขียนบรรณานุกรม " 22 กันยายน 2565 1355
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 27 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสือน่าอ่านเกี่ยวกับการเกษตร ” 21 กันยายน 2565 588