ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การสมัครสมาชิกและการเป็นสมาชิกห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 04 กรกฎาคม 2565 378
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 01 กรกฎาคม 2565 1859
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 01 กรกฎาคม 2565 402
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3) 01 กรกฎาคม 2565 427
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 25 รอบที่ 2 01 กรกฎาคม 2565 381
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจําสาขาวิชาไฟฟ้า ได้รับ การขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงาน “ระบบสกัดผงน้ําผลไม้โดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค” 23 มิถุนายน 2565 408
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงยินดีต้อนรับ “นักศึกษาใหม่” ปีการศึกษา 2565 22 มิถุนายน 2565 282
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนมิถุนายน 2565” 21 มิถุนายน 2565 445
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงติดอันดับTOP 10 มหาวิทยาลัยไทย(ราชภัฏ) ดิจิทัลมีเดีย 2564 20 มิถุนายน 2565 442
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 20 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสือน่าอ่าน สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ” 17 มิถุนายน 2565 458