ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงยินดีต้อนรับ “นักศึกษาใหม่” ปีการศึกษา 2565 22 มิถุนายน 2565 319
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนมิถุนายน 2565” 21 มิถุนายน 2565 485
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงติดอันดับTOP 10 มหาวิทยาลัยไทย(ราชภัฏ) ดิจิทัลมีเดีย 2564 20 มิถุนายน 2565 513
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 20 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสือน่าอ่าน สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ” 17 มิถุนายน 2565 501
กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 14 มิถุนายน 2565 683
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกําหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4) 14 มิถุนายน 2565 613
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4) 09 มิถุนายน 2565 666
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม "อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น" 07 มิถุนายน 2565 492
ประกาศมาตรการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 07 มิถุนายน 2565 2850
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) 02 มิถุนายน 2565 901