ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญนักศึกษาผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2564 08 กุมภาพันธ์ 2565 503
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 1 05 กุมภาพันธ์ 2565 3178
ประกาศมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 03 กุมภาพันธ์ 2565 739
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 02 กุมภาพันธ์ 2565 417
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือนธันวาคม 2564 02 กุมภาพันธ์ 2565 398
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการ ประจำปี 2565 01 กุมภาพันธ์ 2565 1300
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนมกราคม 2565” 31 มกราคม 2565 648
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 10 เรื่อง "คู่มือติวเข้มเพื่อมุ่งสู่สายงานราชการ" 28 มกราคม 2565 378
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) 26 มกราคม 2565 864
ร่วมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับผู้เข้าประกวดนักศึกษาต้นแบบดาว-เดือน Moon & Star of MCRU 2021 26 มกราคม 2565 475