Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 31 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน วรรณคดี” 18 พฤศจิกายน 2565 831
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และกองเชียร์ ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ และร่วมชมทีมฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึง 10 พฤศจิกายน 2565 786
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 30 ว่าด้วยเรื่อง “กฎหมายลักษณะพยาน” 04 พฤศจิกายน 2565 820
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญเพื่อนๆ นักวิ่งทุกคน ร่วมลงสมัคร จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 ในรูปแบบของ "Charity BIB" 04 พฤศจิกายน 2565 896
ประกาศการรับสมัครผู้รับทุนโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 03 พฤศจิกายน 2565 677
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทุกท่าน ร่วมบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทย จังหวัดราชบุรี 03 พฤศจิกายน 2565 710
งานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืนเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ลอยกระทง รักษ์โลกใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2565 01 พฤศจิกายน 2565 643
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญเข้าใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ MCRU MOOC 31 ตุลาคม 2565 1318
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประะชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 31 ตุลาคม 2565 1037
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 29 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) บนฐานข้อมูล Gale e-Books” 25 ตุลาคม 2565 880