ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่ได้เลื่อนเป็นระดับชำนาญการ 19 กรกฎาคม 2565 772
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 22 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ” มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้ 12 กรกฎาคม 2565 607
ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 04 กรกฎาคม 2565 1351
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 21 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่านสาขาวิชานิติศาสตร์” 04 กรกฎาคม 2565 620
การสมัครสมาชิกและการเป็นสมาชิกห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 04 กรกฎาคม 2565 419
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 01 กรกฎาคม 2565 2138
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 01 กรกฎาคม 2565 439
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3) 01 กรกฎาคม 2565 469
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 25 รอบที่ 2 01 กรกฎาคม 2565 424
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจําสาขาวิชาไฟฟ้า ได้รับ การขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงาน “ระบบสกัดผงน้ําผลไม้โดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค” 23 มิถุนายน 2565 451