ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564” 23 พฤศจิกายน 2564 268
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565​ รอบที่ 2 22 พฤศจิกายน 2564 1382
แนวทางปฏิบัติการเปิดภาคเรียน 2/2564 22 พฤศจิกายน 2564 259
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 5 หัวข้อ "วันเพ็ญเย็นใจ ประดิษฐ์กระทงไทยด้วยใบตอง " 19 พฤศจิกายน 2564 290
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 18 พฤศจิกายน 2564 252
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 12 พฤศจิกายน 2564 354
PR ON TOUR EP.10 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 พฤศจิกายน 2564 284
PR ON TOUR EP. 9 สาขาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 พฤศจิกายน 2564 240
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) 10 พฤศจิกายน 2564 467
ขอความอนุเคราะห์ให้คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตอบแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ 08 พฤศจิกายน 2564 343