Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2564 ประภทบุคคล ด้านคุณธรรมจิตสาธารณะ 29 สิงหาคม 2565 637
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 25 ว่าด้วยเรื่อง “สาขาวิชาวิทยาการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 26 สิงหาคม 2565 820
ขอแสดงความยินดีกับอดีตคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจําบัณฑิตวิทยาลัย 24 สิงหาคม 2565 777
ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560-2562 22 สิงหาคม 2565 2006
แจ้งความจำนงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560-2562 (รอบที่3) 22 สิงหาคม 2565 1559
ประกาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2560 - 2562 20 สิงหาคม 2565 4278
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนสิงหาคม 2565” 15 สิงหาคม 2565 1191
แจ้งความจำนงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560-2562 (รอบที่2) 12 สิงหาคม 2565 2983
กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 11 สิงหาคม 2565 960
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 24 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ” 11 สิงหาคม 2565 716