ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 21 มกราคม 2565 747
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา) 21 มกราคม 2565 372
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 9 ว่าด้วยเรื่อง "หนังสือยอดฮิตหลักการเรียนการสอน " 18 มกราคม 2565 668
การให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 16 มกราคม 2565 417
การให้บริการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคคลภายนอก 16 มกราคม 2565 1253
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16 มกราคม 2565 611
แบบประเมินความเสี่ยงต่อการมีโอกาสติดเชื้อและเผยแพร่เชื้อโรคตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (PUI) 16 มกราคม 2565 1239
ประกาศฯ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 14 มกราคม 2565 692
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอแสดงความยินดีกับตำบลนครชุมน์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ตำบลแห่งความสำเร็จ (SUCCESS STORY) โครงการ U2T ของจังหวัดราชบุรี 13 มกราคม 2565 722
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale E-Book 12 มกราคม 2565 590