ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร Live แนะนำสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะต่างๆ 26 ตุลาคม 2564 590
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ เข้าใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข Gale Health and Wellness 25 ตุลาคม 2564 299
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เข้าร่วมการแข่งขัน“ไม้มวยไทย” SAT Virtual Sports 2021 20 ตุลาคม 2564 944
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร "ประจำเดือน กันยายน 2564" 19 ตุลาคม 2564 487
ขอเชิญเข้าชมและร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม MCRU Youth Volunteer Project Challenge 2021 18 ตุลาคม 2564 334
มาตรการในการเข้าใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) 18 ตุลาคม 2564 388
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 15 ตุลาคม 2564 433
PR ON TOUR EP.6 สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ 14 ตุลาคม 2564 476
PR ON TOUR EP.5 สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 14 ตุลาคม 2564 313
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ 11 ตุลาคม 2564 385