Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29 ธันวาคม 2565 1854
งานสหกิจศึกษา สำนักงานอธิการบดี ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านตลาดแรงงาน 28 ธันวาคม 2565 1767
สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "กิจกรรมค้นหาแพะสายพันธุ์ดี" ของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดเครือข่าย 27 ธันวาคม 2565 816
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแจ้งยุติบริการ mail.go.th (ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ MailGoThai) 26 ธันวาคม 2565 2445
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 23 ธันวาคม 2565 3019
9 ข้อควรปฏิบัติ ตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 22 ธันวาคม 2565 926
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 22 ธันวาคม 2565 805
รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ สรุปผลการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ปี 2565 22 ธันวาคม 2565 1000
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 19 ธันวาคม 2565 924
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)  19 ธันวาคม 2565 1342