Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565​ รอบที่ 1

              มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565​ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน - 1 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนที่มีความสนใจสแกน QR Code เข้ามาสอบถามและพูดคุยกับอาจารย์แต่ละสาขาวิชาโดยตรงผ่าน QR CODE ด้านล่าง หรือสมัครออนไลน์ที่ http://tqf.mcru.ac.th/admissionmcru/

รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน