Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือน 18 พฤศจิกายน 2563 933
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 29 ตุลาคม 2563 932
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 09 ตุลาคม 2563 931
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 09 ตุลาคม 2563 1106
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา (กิจกรรมบังคับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ) เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 08 ตุลาคม 2563 1030
ศุนย์สอบวัดระดับภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครผู้ประสงค์สอบวัดระดับภาษาจีน HSK 07 ตุลาคม 2563 1807
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัคร “ครุรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 2 06 ตุลาคม 2563 1077
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 21 กันยายน 2563 2188
ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เรื่องเขางูแหล่งโบราณคดีของราชบุรี พุทธศตวรรษที่ 11-13 15 กันยายน 2563 900
การประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน 01 กันยายน 2563 931