Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กำหนดการตรวจ ATK สำหรับบัณฑิตและบุคลากรที่ซ้อมรับปริญญาบัตร 29 สิงหาคม 2565 765
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2564 ประภทบุคคล ด้านคุณธรรมจิตสาธารณะ 29 สิงหาคม 2565 694
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 25 ว่าด้วยเรื่อง “สาขาวิชาวิทยาการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 26 สิงหาคม 2565 885
ขอแสดงความยินดีกับอดีตคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจําบัณฑิตวิทยาลัย 24 สิงหาคม 2565 837
ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560-2562 22 สิงหาคม 2565 2062
แจ้งความจำนงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560-2562 (รอบที่3) 22 สิงหาคม 2565 1623
ประกาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2560 - 2562 20 สิงหาคม 2565 4359
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนสิงหาคม 2565” 15 สิงหาคม 2565 1242
แจ้งความจำนงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560-2562 (รอบที่2) 12 สิงหาคม 2565 3059
กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 11 สิงหาคม 2565 1028