ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะอาชีพให้กับศิษย์เก่า ประจำปี 2565 20 เมษายน 2565 558
บันทึกความเข้าใจการร่วมมือทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและ มหาวิทยาลัย SHANGLUO 20 เมษายน 2565 586
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบสอบคัดเลือกเพิ่มเติม) 12 เมษายน 2565 524
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเรียนเชิญร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์” ประจำปี 2565 11 เมษายน 2565 609
ขอแสดงความยินดีกับ นายกองค์การนักศึกษาคนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 11 เมษายน 2565 711
กำหนดการมอบตัวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบสอบโควตาและรอบสอบคัดเลือก) 09 เมษายน 2565 494
งดให้บริการศูนย์พักคอยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระหว่างวันที่ 12 -17 เมษายน 2565 08 เมษายน 2565 484
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 15 ว่าด้วยเรื่อง "แนะนำหนังสือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ" 08 เมษายน 2565 551
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (รอบสอบคัดเลือกเพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 05 เมษายน 2565 507
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาฯ ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2565 04 เมษายน 2565 838