ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
PR ON TOUR EP.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 ตุลาคม 2564 392
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร Live แนะนำสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะต่างๆ 26 ตุลาคม 2564 663
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ เข้าใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข Gale Health and Wellness 25 ตุลาคม 2564 340
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เข้าร่วมการแข่งขัน“ไม้มวยไทย” SAT Virtual Sports 2021 20 ตุลาคม 2564 1090
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร "ประจำเดือน กันยายน 2564" 19 ตุลาคม 2564 533
ขอเชิญเข้าชมและร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม MCRU Youth Volunteer Project Challenge 2021 18 ตุลาคม 2564 376
มาตรการในการเข้าใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) 18 ตุลาคม 2564 437
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 15 ตุลาคม 2564 475
PR ON TOUR EP.6 สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ 14 ตุลาคม 2564 539
PR ON TOUR EP.5 สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 14 ตุลาคม 2564 381