ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเปิดรับสมัครนักศึกษา "ปริญญาในค่ายมวย" หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขามวยไทยศึกษา 01 เมษายน 2565 1099
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 14 ว่าด้วยเรื่อง " หนังสือน่าอ่าน “สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 25 มีนาคม 2565 568
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ 23 มีนาคม 2565 523
ประกาศการกําหนดประเภทรายจ่าย อัตราการจ่าย และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 22 มีนาคม 2565 500
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดให้บริการห้องสมุดเนื่องจากสถานการณ์ covid -19 18 มีนาคม 2565 769
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยที่ได้รับรางวัลการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 (ศรีสะเกษเกมส์) 18 มีนาคม 2565 642
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมตอบคำถามชิงรางวัลข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี 18 มีนาคม 2565 682
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 17 มีนาคม 2565 585
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนมีนาคม 2565” 16 มีนาคม 2565 568
โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน เปิดรับสมัครนักเรียนอายุระหว่าง 2 - 5 ปี ปีการศึกษา 2565 16 มีนาคม 2565 1287