Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ” ประจำปี 2565 20 กันยายน 2565 633
ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติงานขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติงานเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2565 "แด่...ความผูกพันที่ผันผ่านในกาลเวลา" 19 กันยายน 2565 646
ขอเชิญชมการจัดการแข่งขันชก"มวยไทย" ศึกวันสถาปนา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ครบรอบ 17 ปี "บนความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง" 17 กันยายน 2565 664
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาร่วมชมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565 15 กันยายน 2565 652
ประชาสัมพันธ์การรับปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 - 2562 13 กันยายน 2565 1146
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2565 13 กันยายน 2565 596
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 26 ว่าด้วยเรื่อง “สังคมและวัฒนธรรมพื้นบ้าน” 09 กันยายน 2565 544
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 06 กันยายน 2565 554
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน พฤษภาคม-กรกฏาคม 2565 30 สิงหาคม 2565 581
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชมการแข่งขันมวยไทย ใน “ศึกวันมีชัย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย" 29 สิงหาคม 2565 566