ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ อ้วนศรี อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการเคมี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 06 พฤษภาคม 2565 781
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 17 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชาการจัดการ” 06 พฤษภาคม 2565 562
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ณฐพรภัทร อินทรศิริพงษ์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2564 03 พฤษภาคม 2565 584
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน มีนาคม 2565 29 เมษายน 2565 571
เปิดตัว Application MCRU Hubs ตอบโจทย์ระบบบริการข้อมูลงานวิชาการ On Mobile ให้กับอาจารย์ และนักศึกษา 27 เมษายน 2565 2790
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตร เสาร์-อาทิตย์ 27 เมษายน 2565 6056
ระบบ MCRU MOOC นวัตกรรมทางการศึกษาแบบเปิดกว้างในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน พร้อมด้วยเนื้อหารายวิชาคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 25 เมษายน 2565 1339
พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและ มหาวิทยาลัย SHANGLUO 24 เมษายน 2565 695
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 16 ว่าด้วยเรื่อง "แนะนำหนังสือ สาขาวิชาศิลปศึกษา" 22 เมษายน 2565 534
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนเมษายน 2565” 21 เมษายน 2565 575