Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญเข้าใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ MCRU MOOC 31 ตุลาคม 2565 2229
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประะชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 31 ตุลาคม 2565 1225
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 29 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) บนฐานข้อมูล Gale e-Books” 25 ตุลาคม 2565 1168
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 19 ตุลาคม 2565 1132
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 18 ตุลาคม 2565 1153
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 17 ตุลาคม 2565 1303
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2565 11 ตุลาคม 2565 1073
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเลือกอ่านหนังสือใหม่ที่ได้นำมาให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2565 10 ตุลาคม 2565 1191
อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมติใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 10 ตุลาคม 2565 1391
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 28 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) น่าอ่าน ” 07 ตุลาคม 2565 1086