ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ 11 ตุลาคม 2564 424
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน ในหัวข้อ "บรรณารักษ์มาแนะนำหนังสือน่าอ่าน 2 ประจำเดือน ตุลาคม 2564" 08 ตุลาคม 2564 446
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มช่องทางการดาวน์โหลดไฟล์งานวิจัย วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 01 ตุลาคม 2564 1009
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 29 กันยายน 2564 504
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกันยายน 2564” 28 กันยายน 2564 411
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาฯ “ครูรัก(ษ์) ถิ่น รุ่นที่ 3” 27 กันยายน 2564 1178
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมตอบคำถามชิงรางวัลข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 17 กันยายน 2564 519
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปแบบออนไลน์ 16 กันยายน 2564 489
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจรับชมการอบรมารใช้งานฐานข้อมูล “GALE eBooks” ย้อนหลัง 14 กันยายน 2564 344
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านในการดำเนินการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ประจำปีงบประมาณ 2565 13 กันยายน 2564 344