Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2564 28 ตุลาคม 2564 919
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา​ภาคปกติและภาคพิเศษเกี่ยวกับการรักษาสิทธิ์ในการรับส่วนลดค่าเทอม 50% ภาคเรียนที่ 1/2564 28 ตุลาคม 2564 933
เปิดรับสมัครสอบสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2564 แต่ยังสอบทักษะคอมพิวเตอร์ไม่ผ่าน 25 ตุลาคม 2564 921
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(รอบที่่ 3) 19 ตุลาคม 2564 1162
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครทุนอัญมณีศรีจอมบึงปีการศึกษา 2565 29 กันยายน 2564 2490
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศรางวัลประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 18 กันยายน 2564 1157
งานกิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ดิจิทัล 17 กันยายน 2564 989
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปีจัดทำใบเบิกเงิน 1/64 16 กันยายน 2564 1017
ขอเชิญชวนทีมนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Smart Startup Company มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 16 กันยายน 2564 1300
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งสำเร็จการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ​ด้วยระบบออนไลน์ 15 กันยายน 2564 1122