Accessibility Tools

แจ้งนักศึกษากู้ยืม กยศ. ชั้นปีที่ 1-4 ให้ดำเนินการภาคเรียนที่ 2/2564

                    แจ้งนักศึกษากู้ยืม กยศ. ชั้นปีที่ 1-4 ให้ดำเนินการภาคเรียนที่ 2/2564 ดังนี้ นักศึกษาที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 032-720553  วัน จ.-ศ. เวลา 08.30 น.- 16.30 น.

  บันทึกการเข้าร่วมโครงการ

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา