ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564 497
ขอให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม "โครงการปรับจิตคิดบวก" 15 กุมภาพันธ์ 2564 541
ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 10 กุมภาพันธ์ 2564 503
ประกาศรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 08 กุมภาพันธ์ 2564 6736
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ โครงการประกวดคลิปวีดิโอสร้างสรรค์ ในหัวข้อ "MCRU NEW NORMAL ลดผู้เสพหน้าใหม่ ห่างไกลยาเสพติด" 08 กุมภาพันธ์ 2564 964
ประกาศกำหนดการสอบสำหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษที่สมัครสอบในรอบเดือนมกราคมที่ผ่านมา 08 กุมภาพันธ์ 2564 613
ประกาศรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 29 มกราคม 2564 6064
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา "วิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ" คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 มกราคม 2564 721
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 2/2563 22 มกราคม 2564 768
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา "วิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 มกราคม 2564 652