ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เดือนมกราคม 2564 30 ธันวาคม 2563 736
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ทำประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2563 09 ธันวาคม 2563 521
ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันทหาร ประจำปี 2564 09 ธันวาคม 2563 10301
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 30 พฤศจิกายน 2563 544
ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 5(รหัส 59) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 27 พฤศจิกายน 2563 558
กำหนดวันสอนชดเชย และเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ภาคปกติ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3,4 (รหัส 63,62,61,60) 27 พฤศจิกายน 2563 463
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา (กิจกรรมบังคับนักศึกษาชั้นปีที่1) 17 พฤศจิกายน 2563 503
การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564 02 พฤศจิกายน 2563 566
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2563 16 ตุลาคม 2563 514
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักอาศัยในหอพักต่อ ในภาคเรียนที่ 2/2563 (พักเทอม 2) 14 ตุลาคม 2563 493