ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา มาใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ 04 มีนาคม 2564 981
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 02 มีนาคม 2564 587
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 448
ประกาศการสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ปีงบประมาณ 2564 21 กุมภาพันธ์ 2564 540
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 561
การสรรหานายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 497
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 558
คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์รับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 566
ประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 571
ประกาศงดการเรียนการสอนและเลื่อนวันสอบปลายภาค ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 21 -22) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 15 กุมภาพันธ์ 2564 505