ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 17 กรกฎาคม 2563 441
แบบเปิดเผยราคากลางการจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) 09 กรกฎาคม 2563 299
แบบเปิดเผยราคากลางจ้างออกแบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน 29 มิถุนายน 2563 284
แบบเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเอทิลแอลกอฮอล์ 95 % สำหรับโครงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จำนวน 5,000 ลิตร 26 มิถุนายน 2563 333
แบบเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุโครงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จำนวน 5 รายการ 26 มิถุนายน 2563 282
แบบเปิดเผยราคากลางจ้างวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 24 มิถุนายน 2563 284
แบบเปิดเผยราคากลางจ้างจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้แบบ online ที่สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป 15 มิถุนายน 2563 274
แบบเปิดเผยราคากลางการจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) 15 มิถุนายน 2563 277
แบบเปิดเผยราคากลางการจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ 02 มิถุนายน 2563 305