ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการเครื่องวิเคราะห์สมบัติช่วงเวลาการเรืองแสงของสสารและโมเลกุล 12 พฤศจิกายน 2563 435
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 14 เครื่อง 02 พฤศจิกายน 2563 2162
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องทอดสุญญากาศ (Vacuum fryer) 30 ตุลาคม 2563 565
แบบเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานและเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 30 ตุลาคม 2563 455
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างงานไฟส่องสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 28 ตุลาคม 2563 631
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขและส่งเสริมสุภาพผู้สูงอายุ จำนวน 1 ห้อง 28 ตุลาคม 2563 571
แบบเปิดเผยราคากลาง จ้างผลิตสื่้อวีดีทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1 งาน 14 กันยายน 2563 465
แบบเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารี 31 กรกฎาคม 2563 437
แบบเปิดเผยราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 17 กรกฎาคม 2563 674
แบบเปิดเผยราคากลางการจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) 09 กรกฎาคม 2563 421