Accessibility Tools

ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องแปรรูปผลผลิต จํานวน 7 รายการ 09 มิถุนายน 2566 667
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสําหรับการปลูกกัญชากัญชง จํานวน 23 รายการ 08 มิถุนายน 2566 901
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ จำนวน 14 รายการ 24 พฤษภาคม 2566 1775
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ(ครั้งที่ 2) 23 พฤษภาคม 2566 1484
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิก และกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน 25 เมษายน 2566 1559
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา 21 เมษายน 2566 1566
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน 31 มีนาคม 2566 2208
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุมกาสะลองและห้องประชุมฉัตรฟ้า จํานวน 2 รายการ 31 มีนาคม 2566 2337
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) 31 มีนาคม 2566 1692
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับอาคาร 15 และ อาคารสถาบันวิชาการวิจัย และภูมิปัญญาไทย 29 มีนาคม 2566 1859