ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการการซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 25 กุมภาพันธ์ 2565 490
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการกล้องจุลทรรศน์ 2 ตา จำนวน 30 กล้อง 25 กุมภาพันธ์ 2565 482
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการก่ออสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม) (ครั้งที่ 3) 30 สิงหาคม 2564 1012
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ระบบ 10 สิงหาคม 2564 1264
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ กรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม) (ครั้ง2) 04 สิงหาคม 2564 776
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์รถอีแต๋นบรรทุก จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 23 กรกฎาคม 2564 734
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการงานปรับปรุงดาดฟ้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 04 มิถุนายน 2564 1071
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการงานปรับปรุงดาดฟ้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 28 พฤษภาคม 2564 1062
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม จำนวน 1 ห้อง (ครั้งที่ 2) 13 พฤษภาคม 2564 595
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม) 13 พฤษภาคม 2564 563