Accessibility Tools

ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อชุดเครื่องดนตรีสากล(วงสตริง) จํานวน 1 ชุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 1434
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโดมและสนามบาสเกตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 31 มกราคม 2566 1299
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน 25 มกราคม 2566 2170
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องแปรรูปผลผลิต จํานวน 7 รายการ 24 มกราคม 2566 2107
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ 20 มกราคม 2566 2089
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องแปรรูปผลผลิต จํานวน 7 รายการ 18 มกราคม 2566 2090
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ระบบ 16 มกราคม 2566 2104
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ระบบ 04 มกราคม 2566 2170
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 ระบบ 04 มกราคม 2566 2108
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 09 ธันวาคม 2565 2434