ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2) 22 กุมภาพันธ์ 2564 445
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ประจำห้องศูนย์อบรมและทดสอบทักษะทางด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL จำนวน 1 ห้อง 19 กุมภาพันธ์ 2564 449
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานแขนกลในยุคดิจิตอลเพื่อรองรับระบบ Intustry 4.0 จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 17 กุมภาพันธ์ 2564 504
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการยศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 11 กุมภาพันธ์ 2564 448
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิตอลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ห้อง 04 กุมภาพันธ์ 2564 640
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลพร้อมเครื่องวัด จำนวน ๖ ชุด (ครั้งที่ ๒) 04 กุมภาพันธ์ 2564 384
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการอาชีวเวชศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด 03 กุมภาพันธ์ 2564 458
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 50 ตัน จำนวน 1 เครื่อง (ปรับปรุง) 27 มกราคม 2564 456
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา จำนวน 1 ห้อง (ปรับปรุง) 25 มกราคม 2564 474
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 20 มกราคม 2564 499