Accessibility Tools

ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ จํานวน 14 รายการ 08 มีนาคม 2566 2483
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 02 มีนาคม 2566 2300
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการเครื่องวัดและบันทึกค่าไฟฟ้ากำลังชนิด 3 เฟส 4 สาย จำนวน 3 เครื่อง 24 กุมภาพันธ์ 2566 2320
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร จำนวน 1 ระบบ 23 กุมภาพันธ์ 2566 2292
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการชุดปฏิบัติการทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำพร้อมซอฟแวร์แสดงผลแบบเรียลไทม์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 2559
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสำนักงานบริหารและห้องควบคุมกล้องวงจรปิด 14 กุมภาพันธ์ 2566 1948
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 10 กุมภาพันธ์ 2566 1632
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อชุดเครื่องดนตรีสากล(วงสตริง) จํานวน 1 ชุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 1650
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโดมและสนามบาสเกตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 31 มกราคม 2566 1536
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน 25 มกราคม 2566 2372