ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานแขนกลในยุคดิจิตอลเพื่อรองรับระบบ Industry 4.0 จำนวน 1 14 มกราคม 2564 464
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ประจำห้องการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) จำนวน 1 ห้อง 11 มกราคม 2564 462
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเดิม) งานส่วนที่เหลือหลังจากผุ้รับจ้างทิ้งงาน 08 มกราคม 2564 564
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงระบบวาล์วเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศพร้อมฉนวนหุ้มท่อทำความเย็น อาคารอำนวยการ 08 มกราคม 2564 513
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา จำนวน 1 ห้อง 04 มกราคม 2564 460
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ยานพาหนะรถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี จำนวน 1 คัน (จัดซื้อรถยนต์ทดแทนของเดิม) 04 มกราคม 2564 728
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการเครื่องวิเคราะห์สมบัติช่วงเวลาการเรืองแสงของสะสสารและโมเลกุล จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 30 ธันวาคม 2563 523
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะทำงานแบบ 5 แกน ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 30 ธันวาคม 2563 599
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐ ตัน จำนวน ๑ เครื่อง 28 ธันวาคม 2563 487
แบบเปิดเผยราคากลาง ซื้อวัสดุงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และงานสื่อสาร (ครั้งที่ ๒) 17 ธันวาคม 2563 478