ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการเครื่องวิเคราะห์สมบัติช่วงเวลาการเรืองแสงของสะสสารและโมเลกุล จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 30 ธันวาคม 2563 358
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะทำงานแบบ 5 แกน ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 30 ธันวาคม 2563 320
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐ ตัน จำนวน ๑ เครื่อง 28 ธันวาคม 2563 325
แบบเปิดเผยราคากลาง ซื้อวัสดุงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และงานสื่อสาร (ครั้งที่ ๒) 17 ธันวาคม 2563 317
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงห้องเวทีการแข่งขันชกมวยไทยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ ชุด 17 ธันวาคม 2563 349
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(เฟส 1) 15 ธันวาคม 2563 395
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด 18 พฤศจิกายน 2563 361
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขและส่งเสริมสุภาพผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ห้อง 18 พฤศจิกายน 2563 267
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบงาน 2D 3D จำนวน 1 ชุด 17 พฤศจิกายน 2563 277
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องทดสอบหาค่ารอยร้าวภายในเหล็กแบบไม่ทำลาย จำนวน 1 เครื่อง 17 พฤศจิกายน 2563 257