ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงห้องเวทีการแข่งขันชกมวยไทยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ ชุด 17 ธันวาคม 2563 519
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(เฟส 1) 15 ธันวาคม 2563 596
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด 18 พฤศจิกายน 2563 523
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขและส่งเสริมสุภาพผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ห้อง 18 พฤศจิกายน 2563 429
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบงาน 2D 3D จำนวน 1 ชุด 17 พฤศจิกายน 2563 431
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องทดสอบหาค่ารอยร้าวภายในเหล็กแบบไม่ทำลาย จำนวน 1 เครื่อง 17 พฤศจิกายน 2563 417
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการเครื่องวิเคราะห์สมบัติช่วงเวลาการเรืองแสงของสสารและโมเลกุล 12 พฤศจิกายน 2563 423
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 14 เครื่อง 02 พฤศจิกายน 2563 2117
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องทอดสุญญากาศ (Vacuum fryer) 30 ตุลาคม 2563 557
แบบเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานและเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 30 ตุลาคม 2563 448