Accessibility Tools

ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 20 ตัว 01 ธันวาคม 2565 2252
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 28 พฤศจิกายน 2565 2245
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จํานวน ๑ ระบบ 18 พฤศจิกายน 2565 2407
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จํานวน 1 เครื่อง 17 พฤศจิกายน 2565 2382
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการงานปรับปรุงดาดฟ้าและหลังคา (อาคาร 15) จำนวน 1 งาน 10 พฤศจิกายน 2565 1641
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างออกแบบสำนักงาน(THE HUB MCRU) 30 กันยายน 2565 2151
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 ระบบ 08 กรกฎาคม 2565 2361
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 ระบบ 01 กรกฎาคม 2565 2373
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 24 มิถุนายน 2565 2274
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน 3 รายการ 22 มิถุนายน 2565 2333