Accessibility Tools

ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 28 มีนาคม 2566 1671
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 13 มีนาคม 2566 1725
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับอาคาร 15 และอาคารสถาบันวิชาการวิจัยและภูมิปัญญาไทย 08 มีนาคม 2566 1376
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ จํานวน 14 รายการ 08 มีนาคม 2566 2060
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 02 มีนาคม 2566 2045
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการเครื่องวัดและบันทึกค่าไฟฟ้ากำลังชนิด 3 เฟส 4 สาย จำนวน 3 เครื่อง 24 กุมภาพันธ์ 2566 2065
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร จำนวน 1 ระบบ 23 กุมภาพันธ์ 2566 2038
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการชุดปฏิบัติการทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำพร้อมซอฟแวร์แสดงผลแบบเรียลไทม์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 2302
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสำนักงานบริหารและห้องควบคุมกล้องวงจรปิด 14 กุมภาพันธ์ 2566 1694
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 10 กุมภาพันธ์ 2566 1433