ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม จำนวน 1 ห้อง 04 มีนาคม 2564 269
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบวาล์วเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศพร้อมฉนวนหุ้มท่อทำความเย็น อาคารอำนวยการ (ครั้งที่ 2) 25 กุมภาพันธ์ 2564 284
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด 25 กุมภาพันธ์ 2564 264
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ประจำห้องศูนย์อบรมและทดสอบทักษะทางด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL จำนวน 1 ห้อง (ปรัปปรุง) 25 กุมภาพันธ์ 2564 273
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2) 22 กุมภาพันธ์ 2564 276
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ประจำห้องศูนย์อบรมและทดสอบทักษะทางด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL จำนวน 1 ห้อง 19 กุมภาพันธ์ 2564 289
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานแขนกลในยุคดิจิตอลเพื่อรองรับระบบ Intustry 4.0 จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 17 กุมภาพันธ์ 2564 341
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการยศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 11 กุมภาพันธ์ 2564 291
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิตอลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ห้อง 04 กุมภาพันธ์ 2564 320
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลพร้อมเครื่องวัด จำนวน ๖ ชุด (ครั้งที่ ๒) 04 กุมภาพันธ์ 2564 231