ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 03 พฤษภาคม 2564 582
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 30 มีนาคม 2564 682
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนมาตรฐานคณะครุศาสตร์ จำนวน ๗ ห้อง (ปรับปรุง) 26 มีนาคม 2564 602
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 26 มีนาคม 2564 551
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ยานพาหนะรถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี จำนวน 1 คัน (จัดซื้อรถยนต์ทดแทนของเดิม) (ครั้งที่ 2) 11 มีนาคม 2564 557
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนมาตรฐานคณะครุศาสตร์ จำนวน 7 ห้อง 09 มีนาคม 2564 646
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม จำนวน 1 ห้อง 04 มีนาคม 2564 449
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบวาล์วเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศพร้อมฉนวนหุ้มท่อทำความเย็น อาคารอำนวยการ (ครั้งที่ 2) 25 กุมภาพันธ์ 2564 439
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด 25 กุมภาพันธ์ 2564 422
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ประจำห้องศูนย์อบรมและทดสอบทักษะทางด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL จำนวน 1 ห้อง (ปรัปปรุง) 25 กุมภาพันธ์ 2564 437