Accessibility Tools

ประกาศผลผู้ชนะ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารี 26 สิงหาคม 2563 1629
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบประชุมทางไกล ออนไลน์แบบดิจิทัล 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 สิงหาคม 2563 1623
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 03 สิงหาคม 2563 1648
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 22 กรกฎาคม 2563 1655
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) 22 กรกฎาคม 2563 1583
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอทิลแอลกอฮอล์ 95% สำหรับโครงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จำนวน 5,000 ลิตร 30 มิถุนายน 2563 1582
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)จำนวน 5 รายการ 30 มิถุนายน 2563 1569
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้แบบ online ที่สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป 19 มิถุนายน 2563 1599
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบปฏิบัติการซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิถุนายน 2563 1589