Accessibility Tools

ประกาศผลผู้ชนะ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทอดสุญญากาศ (Vacuum fryer) จำนวน 1 เครื่อง 18 พฤศจิกายน 2563 1532
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานไฟส่องสว่างมหาวิทยาลัยฯราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 09 พฤศจิกายน 2563 1455
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 รายการ 05 พฤศจิกายน 2563 1314
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบซิลเลอร์ อาคารอำนวยการ จำนวน 1 งาน 28 ตุลาคม 2563 1428
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563 1402
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่้อวีดีทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 23 กันยายน 2563 1439
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชิ้นงานนวัตกรรมต้นแบบเรื่องการพัฒนาระบบหุ่นยนต์ต้นแบบเคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับงานสำนักงานและประชาสัมพันธ์ 22 กันยายน 2563 1391
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสีตัวถังและระบบภายในรถยนต์บัส ทะเบียน 40-0192 ราชบุรี 28 สิงหาคม 2563 1642
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารี 26 สิงหาคม 2563 1429
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบประชุมทางไกล ออนไลน์แบบดิจิทัล 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 สิงหาคม 2563 1424