ประกาศผลผู้ชนะ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบงาน 2D3D จำนวน ๑ ชุด 23 ธันวาคม 2563 332
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบหาค่ารอยร้าวภายในเหล็กแบบไม่ทำลาย จำนวน 1 เครื่อง 22 ธันวาคม 2563 352
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขและส่งเสริมสุุภาพผู้สูงอายุ จำนวน 1 ห้อง 18 ธันวาคม 2563 334
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดานเซรามิคไวท์บอร์ด จำนวน 13 ชุด 26 พฤศจิกายน 2563 196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบเครือข่าย 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563 412
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 14 เครื่อง 23 พฤศจิกายน 2563 200
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทอดสุญญากาศ (Vacuum fryer) จำนวน 1 เครื่อง 18 พฤศจิกายน 2563 320
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานไฟส่องสว่างมหาวิทยาลัยฯราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 09 พฤศจิกายน 2563 283
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 รายการ 05 พฤศจิกายน 2563 187
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบซิลเลอร์ อาคารอำนวยการ จำนวน 1 งาน 28 ตุลาคม 2563 268