ประกาศผลผู้ชนะ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูได้ทั้ง bright field และ dark field ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 กล้อง 03 ธันวาคม 2564 1885
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดฟ้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 12 พฤศจิกายน 2564 1536
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 03 พฤศจิกายน 2564 1569
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม) (ครั้งที่ 3) 20 กันยายน 2564 1721
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ระบบ 18 สิงหาคม 2564 1726
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัตเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม จำนวน ๑ ห้อง (ครั้งที่ ๒) 23 มิถุนายน 2564 1691
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถุนายน 2564 1894
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์พร้อมติดตั้่ง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 28 พฤษภาคม 2564 1783
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนมาตรฐานคณะครุศาสตร์ จำนวน 7 ห้อง 26 เมษายน 2564 1545
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี จำนวน 1 ค้น (จัดซื้อรถยนต์ทดแทนของเดิม) (ครั้งที่ 2) 23 เมษายน 2564 1873