สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล กิจกรรม ยืมมาก ลุ้นมาก

                  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล กิจกรรม ยืมมาก ลุ้นมาก โดยให้ติดต่อรับของรสงวัลได้ที่ เคาเตอร์ยืมคืน ชั้น 1 อาคาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ