ขอแสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ที่ได้รับรางวัล "ผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น" (สาขาผู้ทรงคูณปการต่อวงการกีฬามวย)

                มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ที่ได้รับรางวัล "ผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น" (สาขาผู้ทรงคูณปการต่อวงการกีฬามวย) ได้รับรางวัลบุคคลในวงการมวยดีเด่นครั้งที่ 9 การกีฬาแห่งประเทศไทย  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย