ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 23 มีนาคม 2564 712
ประกาศเรียกตัวสำรองเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 19 มีนาคม 2564 575
ประกาศเรียกตัวสำรองเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 19 มีนาคม 2564 578
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 05 มีนาคม 2564 596
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 05 มีนาคม 2564 501
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 05 มีนาคม 2564 630
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/ให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 กุมภาพันธ์ 2564 1441
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงเจตจำนงสุจริตว่าจะบริหารงานในหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สาธารณชนภายนอกหน่วยงาน 23 กุมภาพันธ์ 2564 1456
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 1343
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 23 กุมภาพันธ์ 2564 587