ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 25 ธันวาคม 2563 3242
มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5 23 ธันวาคม 2563 1946
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) 23 ธันวาคม 2563 1672
ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม และพิธีเปิดิการแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์ภายใน ดอกคูนเกมส์ ครั้งที่ 51 19 ธันวาคม 2563 951
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2564 16 ธันวาคม 2563 2304
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 16 ธันวาคม 2563 1092
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2021 14 ธันวาคม 2563 828
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "FHS' Got Talent Season 3" 09 ธันวาคม 2563 719
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2563 09 ธันวาคม 2563 504
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 03 ธันวาคม 2563 777