พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560-2562

          พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560-2562 แจ้งความจำนงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทางช่องทางออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 - 30 กรกฎาคม 2565 ในกรณีที่ไม่แจ้งความจำนงค์ จะถือว่าท่านประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (โดยจะแจ้งช่องทางการแจ้งความจำนงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอีกครั้ง)
          ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ติดตามกำหนดการและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ หรือ Facebook : พระราชทานปริญญาบัตร MCRU หรือ Line OpenChat รับปริญญา MCRU 2560-2562

          ■ รายละเอียดค่าใช้จ่าย การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
             - ค่าเข็มชุดครุย คู่ละ 100 บาท
             - ค่าถ่ายรูปหมู่บัณฑิต  350  บาท
             - ค่าเช่าชุดครุย ระดับปริญญาตรี  400 บาท ค่าประกัน 300 บาท (ได้รับเงินคืน วันคืนชุดครุย)
             - ค่าเช่าชุดครุย ระดับปริญญาโท 700 บาท ค่าประกัน  300 บาท (ได้รับเงินคืน วันคืนชุดครุย)
             - ค่าตัดชุดครุย ระดับปริญญาเอก 1,200 บาท (ตัดเท่านั้น)
             - กรณี ขนาดไซต์พิเศษ ระดับ ป.ตรี ป.โท (รอบอกเกิน 41 นิ้วขึ้นไป ) 1,000 บาท

          ■ นักศึกษา สามารถสั่งจอง และชำระเงินได้ หลังจากทราบ กำหนดการที่ชัดเจน จากมหาวิทยาลัยฯ

          ■ ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 -2562

   

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา