Accessibility Tools

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาภาคพิเศษ ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2566

         ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาภาคพิเศษ ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 (ช่วงเช้า) เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ (ช่วงบ่าย) เวลา 12.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง
 
 

   

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร