Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ขยายเวลารับสมัคร

          มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ขยายเวลารับสมัคร

          สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 ก.ค.2567 สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : http://apr.mcru.ac.th/Admission2
          รายงานตัว พร้อมชำระเงินค่าสมัครและค่ารายงานตัว ระหว่างวันที่ 4-18 ก.ค.2567

          ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระหว่างวันที่ 21 ก.ค.2567 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 วันที่ 3 ส.ค. 2567
รายละเอียด

 

  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร