ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกชั้นปี เข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 28 กุมภาพันธ์ 2566 1722
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา 28 กุมภาพันธ์ 2566 1765
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนมีนาคม 2566) 25 กุมภาพันธ์ 2566 1601
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566 20 กุมภาพันธ์ 2566 1806
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566) 27 มกราคม 2566 1783
ประกาศรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2566 27 มกราคม 2566 1630
ประกาศแจ้งสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนที่ 2/2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 17 มกราคม 2566 1825
ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่าย งานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 ปี 2566 หัวข้อ "รอยยิ้ม ความทรงจำ" 08 มกราคม 2566 1689
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนมกราคม 2566) 26 ธันวาคม 2565 1625
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. ชั้นปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2565 08 ธันวาคม 2565 1713