Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(รอบที่่ 3)

                ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่่ 3) นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 62 ราย
                โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง 
                1.นักศึกษาที่บัญชีเป็นของธนาคารกรุงไทย เงินจะเข้าบัญชี วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564
                2.นักศึกษาที่บัญชีเป็นของธนาคารอื่น เงินจะเข้าบัญชี ในวันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564

  รายละเอียด
  สอบถามเพิ่มเติมที่ งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน

 

  ที่มา : งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน