Accessibility Tools

เปิดรับสมัครสอบสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2564 แต่ยังสอบทักษะคอมพิวเตอร์ไม่ผ่าน

                เปิดรับสมัครสอบสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2564 แต่ยังสอบทักษะคอมพิวเตอร์ไม่ผ่าน ให้ลงชื่อสอบได้ตั้งแต่วันนี้ - 27 ตุลาคม 2564 ตามรายชื่อที่มีในไฟล์ดังต่อไปนี้
                1.รายชื่อแจ้งจบการศึกษา 2564 จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
                2.รายชื่อผู้สอบไม่ผ่านวันที่ 23-10-2564

                ถ้ามีรายชื่อซ้ำหรือสอบผ่านแล้วแต่ยังมีรายชื่อให้แจ้งใน inbox เพจศูนย์คอมิพวเตอร์MCRU
                - ประกาศรายชื่อและเวลาสอบวันที่ 29 ตุลาคม 2564
                - สอบวันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 สอบที่ ห้อง COMPUTER LAB 1 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1

  รายละเอียด
  สมัครสอบทักษะคอมพิวเตอร์

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ