ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
เปิดลงทะเบียน จองรอบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำเดือน เดือนตุลาคม 2563 15 กันยายน 2563 401
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการอบรมและรับการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 15 กันยายน 2563 454
ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ เพื่อติดต่อถ่ายรูป ณ กองพัฒนานักศึกษา 11 กันยายน 2563 445
นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 แต่ยังไม่ผ่าน การทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ รหัส 57 58 59 60 61 และ 62 (2 ปีหลัง) 03 กันยายน 2563 401
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับให้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 03 กันยายน 2563 481
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ARIT Green DIY ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 28 สิงหาคม 2563 507
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “แม่กับศิลปวัฒนธรรม” 26 สิงหาคม 2563 384
ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2563 25 สิงหาคม 2563 601
รายชื่อรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี รหัส 62, 61, 60,59 24 สิงหาคม 2563 391
ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 16 สิงหาคม 2563 391