Accessibility Tools

แจ้งความจำนงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560-2562 (รอบที่3)

          ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถแจ้งความจำนงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560-2562 (รอบที่3) ทางช่องทางออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่วันที่ 22-26 สิงหาคม 2565

          หมายเลขบัญชี การโอนเงิน บัญชีเลขที่ 744-0-40998-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาจอมบึง ชื่อบัญชี : งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มร.มจ. ส่งหลักฐานการชำระเงินมายัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 26  สิงหาคม 2565 พร้อม ระบุชื่อ - สกุล /สาขา /เบอร์โทร /น้ำหนัก -ส่วนสูง ให้ชัดเจน

          ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ติดตามกำหนดการและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ หรือ Facebook : พระราชทานปริญญาบัตร MCRU หรือ Line OpenChat รับปริญญา MCRU 2560-2562

          ■ รายละเอียดค่าใช้จ่าย การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
             - ค่าเข็มชุดครุย คู่ละ 100 บาท
             - ค่าถ่ายรูปหมู่บัณฑิต  350  บาท
             - ค่าเช่าชุดครุย ระดับปริญญาตรี  400 บาท ค่าประกัน 300 บาท (ได้รับเงินคืน วันคืนชุดครุย)
             - ค่าเช่าชุดครุย ระดับปริญญาโท 700 บาท ค่าประกัน  300 บาท (ได้รับเงินคืน วันคืนชุดครุย)
             - ค่าตัดชุดครุย ระดับปริญญาเอก 1,200 บาท (ตัดเท่านั้น)
             - กรณี ขนาดไซต์พิเศษ ระดับ ป.ตรี ป.โท (รอบอกเกิน 41 นิ้วขึ้นไป ) 1,000 บาท

          ■ บัณฑิตลงเลื่อนรับ หรือ ไม่รับแต่สั่งชุดครุย ลงทะเบียนใน GOOGLE FROM ลงทะเบียน เลื่อนรับปริญญา 2565

          ■ วันเวลาและสถานที่ การรับชุดครุย ชุดสูท ณ อาคารพลศึกษา 2 ในวันที่ 3-4 กันยายน 2565

          ■ บริการจำหน่ายชุดดนักศึกษา รองเท้า และอุปกรณ์เครื่องหมายมหาวิทยาลัย ณ กองพัฒนานานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                -
เสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 สิงหาคม 2565
                - เสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 สิงหาคม 2565
                - เสาร์-อาทิตย์ที่ 3-4 กันยายน 2565
 
          ■ ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 -2562

          ■ การแจ้งความจำนงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560-2562 รอบที่ 3

   

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา