Accessibility Tools

แจ้งความจำนงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560-2562 (รอบที่2)

          ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถแจ้งความจำนงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560-2562 (รอบที่2) ทางช่องทางออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่วันที่ 12-19 สิงหาคม 2565
          ■ ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
          ■ ขั้นตอนที่ 2 แจ้งความจำนงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร / กรอกรายละเอียดค่าใช้จ่าย การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
          ■ ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบรายละเอียดและพิมพ์ใบสรุปค่าใช่จ่าย /ชำระเงิน
             3.1 ชำระผ่านช่องทางออนไลน์ (ชำระเงินในระหว่างวันที่ 20- 26 สิงหาคม 2565 ) หมายเลขบัญชี การโอนเงิน บัญชีเลขที่ 744-0-40998-1 ธนาคารกรุงไทย
สาขาจอมบึง ชื่อบัญชี : งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มร.มจ. พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินและใบสรุปค่าใช่จ่าย  โดยแจ้ง 1. ชื่อ-สกุล  2. สาขาวิชา (เช่น คบ.คณิตศาสตร์)  3. น้ำหนัก-ส่วนสูง 4. เบอร์โทรศัพท์ ได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
             3.2 ชำระด้วยตนเอง ณ กองพัฒนานักศึกษา ใน ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม -2 กันยายน 2565 เวลา 09.00-15.30 น.

          ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ติดตามกำหนดการและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ หรือ Facebook : พระราชทานปริญญาบัตร MCRU หรือ Line OpenChat รับปริญญา MCRU 2560-2562

          ■ รายละเอียดค่าใช้จ่าย การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
             - ค่าเข็มชุดครุย คู่ละ 100 บาท
             - ค่าถ่ายรูปหมู่บัณฑิต  350  บาท
             - ค่าเช่าชุดครุย ระดับปริญญาตรี  400 บาท ค่าประกัน 300 บาท (ได้รับเงินคืน วันคืนชุดครุย)
             - ค่าเช่าชุดครุย ระดับปริญญาโท 700 บาท ค่าประกัน  300 บาท (ได้รับเงินคืน วันคืนชุดครุย)
             - ค่าตัดชุดครุย ระดับปริญญาเอก 1,200 บาท (ตัดเท่านั้น)
             - กรณี ขนาดไซต์พิเศษ ระดับ ป.ตรี ป.โท (รอบอกเกิน 41 นิ้วขึ้นไป ) 1,000 บาท

          ■ กรณีที่ชำระเงินออนไลน์แล้วในรอบแรก สามารถรับเอกสารการชำระเงินและรายละเอียดการรับชุดครุย ได้ตั้งแต่ 20 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00-15.30 น.

          ■ บัณฑิตลงเลื่อนรับ หรือ ไม่รับแต่สั่งชุดครุย ลงทะเบียนใน GOOGLE FROM ลงทะเบียน เลื่อนรับปริญญา 2565

          ■ วันเวลาและสถานที่ การรับชุดครุย ชุดสูท ณ อาคารพลศึกษา 2 ในวันที่ 3-4 กันยายน 2565

          ■ บริการจำหน่ายชุดดนักศึกษา รองเท้า และอุปกรณ์เครื่องหมายมหาวิทยาลัย ณ กองพัฒนานานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                -
เสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 สิงหาคม 2565
                - เสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 สิงหาคม 2565
                - เสาร์-อาทิตย์ที่ 3-4 กันยายน 2565
 
          ■ ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 -2562

          ■ ารแจ้งความจำนงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560-2562 รอบที่ 2

          ■ ตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์ใบสรุปค่าใช่จ่าย รอบที่ 2

   

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา