Accessibility Tools

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชมการแข่งขันมวยไทย ใน “ศึกวันมีชัย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย"

                วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชมการแข่งขันมวยไทย เชิดชู ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก!! ใน “ศึกวันมีชัย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย" วิทยาลัยมวยไทยศึกษา ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬามวยไทยในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ขับเคลื่อนกีฬามวยไทย ที่เป็นอีกหนึ่ง Soft Power ที่สำคัญของประเทศไทย นำไปสู่การสร้างคุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม สู่สายตาเวทีโลก ผ่านการจัดการแข่งขันชกมวยไทยใน “ศึกวันมีชัย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ เวทีมวยมาตรฐาน ชั้น 4 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

   

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร