Accessibility Tools

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ร่วมงานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์สานใจ ประจำปี 2566

           สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ร่วมงานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์สานใจ ประจำปี 2566 💧⛲💦 วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
พบกับกิจกรรมในงาน
           ❇️ทำบุญถวายภัตตาหารเพล
           ❇️เปลี่ยนผ้าอังสะ/สรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย
           ❇️กิจกรรมลานวัฒนธรรม ซุ้มอาหารไทยและขนมไทย
           ❇️ตลาดนัดวัฒนธรรม จากสาขาวิชาการตลาด
           ✴️แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าลายดอก มาถ่ายรูปสวยๆกันนะคะ

   

 

  ที่มา : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม