Accessibility Tools

ข่าวรับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ สายวิชาการ (สาขาวิชาภาษาไทย) 15 ธันวาคม 2563 1300
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 14 ธันวาคม 2563 922
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครงาน #โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รวม 700 อัตรา 07 ธันวาคม 2563 3839
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2563) 26 พฤศจิกายน 2563 844
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสุน) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) 13 พฤศจิกายน 2563 834
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2563) 05 พฤศจิกายน 2563 756
ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (คร้ังที่ 2/2563) 05 พฤศจิกายน 2563 1044
ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (คร้ังที่ 2/2563) บางส่วน 28 ตุลาคม 2563 1028
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺ์สอบพนักงานราชการ (คร้ังที่ 2/2563) 21 ตุลาคม 2563 1120
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2563) 16 ตุลาคม 2563 771