Accessibility Tools

ข่าวรับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากร สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 1/2564) ตำแหน่งครูอนามัย 18 พฤศจิกายน 2564 1719
ประกาศผลสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3/2564) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 15 พฤศจิกายน 2564 1706
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2564) 15 พฤศจิกายน 2564 1447
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคลากรภายในประเภทบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 12 พฤศจิกายน 2564 1394
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 1/2564) ตำแหน่งครูอนามัย 04 พฤศจิกายน 2564 1636
ประกาศรับสมัครบุคลากรภายในประเภทบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 02 พฤศจิกายน 2564 1878
ประกาศการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2564) 29 ตุลาคม 2564 1567
ประกาศการสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3/2564) 29 ตุลาคม 2564 1549
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 6/2564) 29 ตุลาคม 2564 1240
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 29 ตุลาคม 2564 1297