Accessibility Tools

ข่าวรับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 1/2564) 23 กุมภาพันธ์ 2564 9932
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2563) 18 กุมภาพันธ์ 2564 1156
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา 18 กุมภาพันธ์ 2564 1264
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานฯ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3 17 กุมภาพันธ์ 2564 1019
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3 11 กุมภาพันธ์ 2564 1495
ประกาศการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2563) 02 กุมภาพันธ์ 2564 1845
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ (ครั้งที่ 2/2563) สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 28 มกราคม 2564 1020
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ รอบที่ 2 25 มกราคม 2564 1304
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ รอบที่ 2 21 มกราคม 2564 1073
ประกาศสอบคัดเลือกบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 2/2563) 20 มกราคม 2564 1489