ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือนประจำคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2564 24 มกราคม 2565 385
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์น้องพี่ด้วยกีฬาสากลและพื้นบ้านภายในคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 24 มกราคม 2565 363
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมบริการวิชาการในโครงการพัฒนาโรงเรียนศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 21 มกราคม 2565 430
คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงานยุวชนสร้างชาติ (โครงการยุวชนอาสาและบัณฑิตอาสา)ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจาก สป.อว. 21 มกราคม 2565 439
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้รับคัดเลือกในการนำเสนอบทความ ด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร ปี 2564 ในการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 21 มกราคม 2565 341
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาชีพเพื่องานสาธารณะ 21 มกราคม 2565 351
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบแท็บเล็ตเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(คสม.) จำนวน 26 เครื่อง 21 มกราคม 2565 354
คณะครุศาสตร์ดำเนินการมอบแท็บเล็ตที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์เพื่อสนับสนุนการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 21 มกราคม 2565 348
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการค่ายมวยไทยพัฒนาเด็กไทย พัฒนาชาติยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดห้วยหมู อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง จ.ราชบุรี 21 มกราคม 2565 353
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา "เด็ดเดี่ยว ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง" 21 มกราคม 2565 364