Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำนุบำรุงงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 04 เมษายน 2565 794
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส คณะทำงานชุดที่ 3 04 เมษายน 2565 699
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดพิธีการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2564 01 เมษายน 2565 741
คณะครุศาสตร์จัดโครงการการสัมมนาปฐมบทแห่งวิถีชีวิตครู สพฐ. ให้กับนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 31 มีนาคม 2565 696
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดพิธีการมอบเสื้อฟิวส์นักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 29 มีนาคม 2565 833
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมสัมมนา NFT พลิกโลกสินทรัพย์ติจิทัล สู่การสร้างรายได้วิถีใหม่ 29 มีนาคม 2565 1026
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการประชุมโครงการ “ปริญญาในค่ายมวย” ปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา 18 มีนาคม 2565 669
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดพิธีไหว้บรมครูมวยไทย "นายขนมต้ม" 17 มีนาคม 2565 742
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษาที่ได้รับเหรียญทองกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 และนักชกยอดเยี่ยมชาย 17 มีนาคม 2565 640
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา 2/2564 หัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานภายใต้สถานการณ์ covid-19 และการปฐมพยาาลเบื้องต้น” 17 มีนาคม 2565 624