ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำนุบำรุงงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 04 เมษายน 2565 353
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส คณะทำงานชุดที่ 3 04 เมษายน 2565 354
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดพิธีการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2564 01 เมษายน 2565 403
คณะครุศาสตร์จัดโครงการการสัมมนาปฐมบทแห่งวิถีชีวิตครู สพฐ. ให้กับนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 31 มีนาคม 2565 352
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดพิธีการมอบเสื้อฟิวส์นักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 29 มีนาคม 2565 446
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมสัมมนา NFT พลิกโลกสินทรัพย์ติจิทัล สู่การสร้างรายได้วิถีใหม่ 29 มีนาคม 2565 682
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการประชุมโครงการ “ปริญญาในค่ายมวย” ปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา 18 มีนาคม 2565 337
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดพิธีไหว้บรมครูมวยไทย "นายขนมต้ม" 17 มีนาคม 2565 287
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษาที่ได้รับเหรียญทองกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 และนักชกยอดเยี่ยมชาย 17 มีนาคม 2565 322
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา 2/2564 หัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานภายใต้สถานการณ์ covid-19 และการปฐมพยาาลเบื้องต้น” 17 มีนาคม 2565 311