Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "คนดีศรีอีสาน" ประจำปี 2564 14 ธันวาคม 2564 518
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรตามแนว OBE (Outcome Based Education)" 09 ธันวาคม 2564 525
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการ "พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร นำสู่กลยุทธ์การพลิกโฉมคณะวิทยาการจัดการ ด้วยการสร้างสรรค์โจทย์งานวิจัย" 30 พฤศจิกายน 2564 535
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 25 พฤศจิกายน 2564 628
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 20 พฤศจิกายน 2564 644
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สสส. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ 12 พฤศจิกายน 2564 504
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 19 ตุลาคม 2564 608
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และการแสดงของนักศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 12 ตุลาคม 2564 919
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำทีมผู้นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการชุมนุม “เทคโนอาสา พัฒนาเพื่อน้อง” ส่งมอบฉากกั้นและอุปกรณ์ป้องกันโควิท-19 01 ตุลาคม 2564 591
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิติศาสตร์​ ได้รับชนะเลิศ การแข่งขันสุนทรพจน์ระดับประเทศ จัดโดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์​ 15 กันยายน 2564 547