Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาชีพเพื่องานสาธารณะ 21 มกราคม 2565 820
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบแท็บเล็ตเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(คสม.) จำนวน 26 เครื่อง 21 มกราคม 2565 810
คณะครุศาสตร์ดำเนินการมอบแท็บเล็ตที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์เพื่อสนับสนุนการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 21 มกราคม 2565 815
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการค่ายมวยไทยพัฒนาเด็กไทย พัฒนาชาติยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดห้วยหมู อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง จ.ราชบุรี 21 มกราคม 2565 876
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา "เด็ดเดี่ยว ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง" 21 มกราคม 2565 816
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบโควตา) 18 มกราคม 2565 923
ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ตั้งหน่วยบริการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในสินค้าทางการเกษตรและอาหารแปรรูป และตรวจพารามิเตอร์อื่นๆ ณ ตลาดวิถีธรรมชาติ อ.เมือง จ.ราชบุรี 14 มกราคม 2565 816
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา กับการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชาย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 13 มกราคม 2565 918
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ส่งชุดการแสดงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ กาดชุมชนคูบัว 10 มกราคม 2565 949
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาระดับหลักสูตร 06 มกราคม 2565 812